Nytt funn i Mexicogolfen

mars 22, 2010, 16:55 CET

Denne sidestegsbrønnen i blokk 940 i Mississippi Canyon ligger rundt 2 kilometer fra Vito-funnet som ble gjort i 2009. Statoil har en eierandel på 25 prosent i blokken.

Bilde

Helen Butcher, Statoils letesjef for den amerikanske delen av Mexicogolfen.

– Oljefunnet Vito ligger i et område med god reservoarutvikling i lag av miocen alder. I tillegg til vår deltakelse i andre store funn i dette laget har Statoil planer om å teste flere nye letemuligheter i dette laget gjennom vårt boreprogram som pågår, sier Helen Butcher, Statoils letesjef for den amerikanske delen av Mexicogolfen.

– Avgrensingsbrønnene i Vito er viktige steg framover mot en eventuell ny feltutbygging i dette dypvannsområdet, sier hun.

Vito avgrensingsbrønn, som ligger på rundt 1.200 meters havdyp, ble boret til en total dybde på om lag 10.000 meter.

En annen sidestegsbrønn skal etter planen bores i 2010 for å avgrense funnet ytterligere.

Shell Offshore Inc. (operatør) har en eierandel på 55 prosent i funnet, Anadarko Petroleum Corporation har 20 prosent og Statoil har den resterende andelen på 25 prosent.

Statoil har en stor virksomhet i den amerikanske delen av Mexicogolfen og produserer i dag fra ni felt.

Downloads