Skip to content

Statoil styrker posisjonen innen skifergass i USA

mars 26, 2010, 10:15 CET
Statoils andel av kostnadene i transaksjonen er på 253 millioner amerikanske dollar, med en gjennomsnitts kostnad på 4.325 dollar per acre.

Avtalen Statoil inngikk med Chesapeake i 2008 gir Statoil muligheten til å kjøpe nye landlisenser fra Chesapeake etter hvert som man kjøper seg opp i Marcellus-området. Dette oppkjøpet er en del av denne avtalen.

Produksjonsresultatene er meget oppmuntrende etter vår inntreden høsten 2008. Dette nye området vil bidra til å styrke Statoils posisjon samt selskapets samarbeid med Chesapeake – som de største lisenseierne i dette lovende skifergassområdet i USA.

Kjøpet gir partnerne muligheten til å optimalisere utbyggingsvirksomheten og å sikre ytterligere utbygginger. Statoil forventer dessuten å styrke sin posisjon ytterligere i Marcellus sammen med Chesapeake framover.

Andy Winkle, direktør for Statoils skifergass-virksomhet, sier: – Vi gikk tidlig inn i Marcellus, og vi vil fortsette oppbyggingen av denne langsiktige posisjonen på vei mot vårt produksjonsmål på 50.000 fat oljeekvivalenter (foe) per dag innen 2012.

Marcellus

Downloads