Statoil offentliggjør års- og bærekraftrapport for 2009 

mars 26, 2010, 07:32 CET
Bilde

 

– Stor oppmerksomhet på kostnader og streng finansiell disiplin gjør at vi har opprettholdt en sterk balanse samtidig som vi har kunnet holde et høyt investeringsnivå i en periode med nedgang i økonomien, skriver konsernsjef Helge Lund i innledningen til Statoils års- og bærekraftrapport for 2009.

Konsernsjefen peker på at det gjennom fjoråret er nådd viktige milepæler både på norsk sokkel, i den internasjonale oppstrømsvirksomheten og innen fornybar energi.

Bilde

Helge Lund, konsernsjef

– I fjor lanserte selskapet visjonen ”Crossing energy frontiers”. For meg symboliserer visjonen vår vilje til å utforske, og den uttrykker det som kreves av oss for å holde vår posisjon i en forretningsmessig situasjon i stadig endring. Basert på vår gjennomføringsevne, våre dyktige medarbeidere, vår store ressursbase på 22 milliarder fat oljeekvivalenter, og en solid prosjektportefølje er jeg trygg på at vi er i posisjon til å levere lønnsom vekst også videre framover, skriver Lund.

HTML-versjon av form 20-F vil være tilgjengelig fra US Securities and Exchange Commission sitt nettsted i databasen Edgar http://www.sec.gov etter klokken 16.00 i dag.

Den lovpålagte delen av års- og bærekraftrapporten vil være tilgjengelig senest 26. april i trykt utgave, sammen med papirutgaven av form 20-F. Fra dette tidspunktet distribueres rapporten elektronisk til aksjonærer som har valgt elektronisk mottak av rapporten. Trykt utgave av rapporten distribueres til resterende aksjonærer registrert i VPS. Andre interessenter kan benytte bestillingsskjema på: http://www.statoil.com/orderreports .

Kontaktpersoner:

Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør IR, 90 64 91 44 (mobil)

Presse
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, 480 80 212 (mobil)