Vil forlenge kontrakt med Seadrill-rigg

april 6, 2010, 11:14 CEST

– Dette er en viktig kontrakt for å sikre at vi skal kunne nå våre produksjonsmål, sier Geir Slora, direktør for boring og brønn.

Etter planen skal kontrakten gjelde fra 1. august 2010, ett år før den nåværende kontrakten om Statoils bruk av denne riggen utløper.

Bilde

West Venture er en halvt nedsenkbar rigg av femte generasjon. (Foto: Seadrill)

I henhold til den nye kontrakten vil riggen være i bruk av Statoil fram til august 2015. Fram til januar 2011 har Statoil opsjon for å forlenge kontrakten med ytterligere ett eller to år til samme riggrate.

Trenger riggkapasitet

Statoil har som ambisjon å opprettholde dagens produksjonsnivå fra norsk sokkel i ti år framover.

Økt utvinning fra eksisterende felt, rask og effektiv utbygging av nye felt, samt et aktivt leteprogram er de viktigste virkemidlene for å nå dette målet.

For alle disse tiltakene er det avgjørende å ha tilgjengelig riggkapasitet.

Den nye kontrakten innebærer at Statoil ikke benytter seg av opsjonen på ett år i den eksisterende kontrakten.

– Vi er godt fornøyd med rammene for avtalen, og opplever nå at prisene i riggmarkedet har normalisert seg, sier Anders Opedal, leder for anskaffelser.

West Venture er en halvt nedsenkbar rigg av femte generasjon. Den har vært i operasjon på Troll-feltet i Nordsjøen for Statoil siden den ble bygget i 2000.