Fant olje og gass ved Norne-feltet

april 7, 2010, 09:33 CEST
Fossekall

De påviste utvinnbare ressursene er foreløpig beregnet til mellom 37 og 63 millioner fat olje.

Assosiert og fri gass er estimert til om lag 1-3 milliarder standard kubikkmeter.

- Jeg er glad for at vi gjør nok et funn i området nord for Norne-feltet, sier Geir Richardsen, Statoils letesjef for infrastrukturnære områder i Norskehavet.

Bilde

Geir Richardsen, Statoils letesjef for infrastrukturnære områder i Norskehavet.

I fjor gjorde Statoil et oljefunn på Dompap-prospektet, som også ligger nord for Norne-feltet.

- Funnene viser at  også de dypere, vestlige deler av Norneområdet har gjenværenede prospektivitet. Dette vil kunne ha betydning for  videre arbeid med  levetiden på  Norne- feltet, sier Richardsen.

Sammen med partnerne vil selskapet vurdere å bygge funnet ut mot Norne-feltet, der lager- og produksjonsskipet Norne tar imot produksjon fra brønnrammer på havbunnen.

Norne-feltet er også knyttet til en gassinfrastruktur til kontinentet gjennom rørsystemene Norne gasseksport og Åsgard transport via Kårstø i Nord-Rogaland.

Partnere i PL128-lisensen er: Statoil (operatør, 63,95 prosent), Petoro AS (24,55) og ENI Norge AS (11,5 ).

Fakta
  • Undersøkelsesbrønn 6608/10-14 S i PL128-lisensen påviste olje i Ile-, Tofte- og Åre-formasjonene samt gass i Melke-formasjonen.
  • Brønnen er nummer 24 i rekken i utvinningstillatelse 128, som ble tildelt i konsesjonsrunde 10B i 1986.
  • Brønnen ble boret til et totalt vertikalt dyp på 2749 meter under havflaten, og den ble avsluttet i Åre-formasjonen i nedre jura.
  • Havdypet i området er 352 meter.
  • Boringen har blitt utført med boreriggen Ocean Vanguard, og brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.