Utvikler Njord Nordvestflanken

april 13, 2010, 11:59 CEST
Bilde

De totale investeringene på Njord vil beløpe seg til omkring 1,8 milliarder kroner. (Arkivfoto: Terje S. Knutsen)


Utbyggingen vil øke de totale utvinnbare reservene på Njord-feltet, sikre fortsatt gasseksport og forlenge levetiden på Njord med opptil to år.

Njord Nordvestflanken ligger omtrent seks kilometer nordvest for Njord-plattformen.

Bilde

Njord A-plattformen. (Arkivfoto: Terje S. Knutsen)

Utbyggingsløsningen består av to nye langtrekkende brønner. Brønnene skal bores direkte fra Njord med åtte kilometer brønnbaner og kobles til plattformen.

- Dette er et eksempel på hvordan vi kan utnytte eksisterende infrastruktur i et prospektivt område og dermed maksimere potensialet på norsk sokkel, sier Ståle Tungesvik, leder for reserve- og forretningsutvikling på norsk sokkel i Statoil.

Reservoaret, som inneholder både rikgass og kondensat, består av to strukturer, A og B.

Disse ble oppdaget i henholdsvis år 2007 og 2000.

Njord Nordvestflanken har noe høyere trykk enn hovedreservoaret, og det vil kreve ombygninger på plattformen for å kunne håndtere dette.

Samlede investeringer vil beløpe seg til 1,8 milliarder norske kroner.

Kontraktene vil omfatte ingeniørarbeid, innkjøp og fabrikasjon av nytt utstyr som blant annet stigerør og nye elementer til prosess- og boreanlegget. De fleste av disse er planlagt satt ut på anbud i andre halvdel av 2010. 

Modifikasjonsarbeidet vil i hovedsak bli utført under eksisterende rammekontrakter.

Fakta
  • Del av  Njord-lisensen PL107
  • Ligger seks kilometer nordvest for Njord A-plattformen i Norskehavet
  • Består av struktur A og B, oppdaget i 2007 og 2000
  • Innholder rikgass og kondensat under høyt trykk
  • Volum: 18,6 millioner fat oljeekvivalenter
  • Planlagt oppstart 2. kvartal 2012.
  • Rettighetshavere: Statoil (operatør) (20 prosent), E.ON Ruhrgas Norge AS (30), ExxonMobil Exploration & Production Norway AS (20), GDF SUEZ E&P Norge AS (20), Petoro AS (7,5) og VNG Norge AS (2,5 ).