Meldepliktig handel 

april 15, 2010, 16:38 CEST

Aksjene er kjøpt til kurs 144,64 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 6.103.630 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12