Meldepliktig handel 

april 19, 2010, 16:10 CEST
Som deltaker i aksjespareprogrammet har nedenforstående primærinnsidere fått tildelt aksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 139,06 pr. aksje.

Navn

Kjøp

Ny beholdning

Bjørn, Benedikte32512
Bjørnson, Rune 29211 029
Eide, Tom Melbye33912 073
Gjærum, Reidar 2479 493
Iversen, Einar Arne822 822
Jacobsen, Jon Arnt32414 347
Koch, Nina Birigitte2815 157
Lund, Helge 76031 833
Mellbye, Peter 29216 319
Michelsen, Øystein 3658 983
Myrbøe, Gunnar2638 291
Nes, Helga305 697
Nilsen, Geir 77910
Skeie, Svein2436 783
Svaan, Morten1041 430
Sætre, Eidar29213 143
Sørensen, Lars Troen 1603 440
Thomsen, Kåre 2399 323
Øvrum, Margareth 40015 647

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12