Skip to content

Revisjonsstanser for robuste plattformer

april 21, 2010, 13:54 CEST
Bilde

Sleipner-plattformene i Nordsjøen er blant installasjonene hvor det skal gjennomføres revisjonsstans. (Foto: Kjetil Alsvik)

Revisjonsstanser blir gjennomført for å kunne utføre nødvendig vedlikehold og inspeksjoner for å opprettholde sikker og effektiv drift.

Det er et viktig formål for revisjonsstansene at plattformer og installasjoner gjøres mer robuste, slik at sikkerhet og produksjonsregularitet forbedres og levetiden forlenges.

Statoil har også som mål å gjøre forbedringer slik at intervallet mellom revisjonsstansene kan utvides.

Arbeidene gjennomføres i løpet av en begrenset tidsperiode, noe som stiller store krav til planlegging og jobbforberedelse av Statoil og leverandørbedriften.

Omfattende arbeid

Den planlagte utskiftingen av en stor varmeveksler på Snøhvit LNG-anlegg på Mellkøya er utsatt fra sommeren 2010 til andre kvartal 2011.

Det vil bli gjennomført en mindre revisjonsstans på Melkøya med betydelig kortere varighet i tredje kvartal 2010.

Revisjonsstansenes påvirkning på Statoils produksjonsvolum er tatt høyde for i guiding gitt på Statoils strategioppdatering 11. februar 2010.

Øker produksjon

I tillegg til robustgjøring er en rekke av tiltakene i årets revisjonsstanser i tråd med Statoils målsetning om økt utvinning av ressursene på modne felt.

Selv om stansene gir driftsavbrudd og inntektstap dagene de pågår, bidrar revisjonsstanser til økt produksjon og økt inntjening på lengre sikt.

Revisjonsstans gjelder disse installasjonene: Sleipner A, B og T - Snorre A og B - Troll A, B og C - Kvitebjørn - Norne - Åsgard B - Kristin - Njord -Heidrun