Innkalling til ordinær generalforsamling 

april 21, 2010, 16:49 CEST

Innkalling til generalforsamling og innstilling til bedriftsforsamling og valgkomité følger vedlagt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Downloads