Skip to Content
no

Ambisjon for reduserte utslipp fra oljesand

april 22, 2010, 16:35 CEST
Bilde

Leismer-prosjektet i Canada. (Foto: Øyvind Hagen)


- For denne typen oljeproduksjon er ambisiøs teknologisatsing viktig, både fra et økonomisk og miljømessig perspektiv, forklarer Lars Christian Bacher, landsjef for Statoil i Canada.

Statoil planlegger en skrittvis utbygging av sin oljesandvirksomhet. Den første femårsfasen vil være oppstart og drift av et demonstrasjons- og pilotanlegg.

- Ved å bygge et demonstrasjonsanlegg først, har vi valgt å gå gradvis frem. Vårt fokus er på læring og kunnskap fremfor rask prosjektutvikling og produksjon. Demonstrasjonsanlegget vil gi verdifull operasjonell erfaring og et grunnlag for å innrette videre arbeid med teknologiutvikling. Vi produserer ikke fra oljesand ennå, men vi må hele tiden fokusere på energieffektivitet for å redusere kostnader og utslipp, sier Bacher.

Bilde

Lars Christian Bacher, landsjef for Statoil i Canada

En teknologiplan over fem år vil danne grunnlaget for reduksjoner på inntil 25 prosent i forhold til utgangspunktet, med videre reduksjoner til over 40 prosent innen 2025.

- Statoil har vist mange ganger før at vi er i stand til å ta tak i store utfordringer og å oppnå gode resultater. Vi har nettopp startet satsingen på oljesand og vi konsentrerer oss om læring, kunnskapsutveksling og bidrag til industrien for å vise at vi mener alvor med vår satsing på bærekraftig utvikling av denne ressursen, sier Bacher.

Dette betyr at Statoil, i tillegg til myndighetsrapportering, vil publisere CO2-utslippsdata fra virksomheten.

- Ved å kunngjøre ambisjonene og å forplikte oss til offentlig rapportering av disse, viser vi vårt ansvar for å produsere med så lave CO2-utslipp som mulig, sier Bacher.

Statoils forskningssenter for tungolje, som er etablert i Calgary, samarbeider med kolleger i Norge for å forbedre energieffektiviteten og utvikle teknologien som skal redusere miljøpåvirkningen og forbedre prosjektøkonomien.

- Vi har nå et godt grunnlag for å utvikle oljesandressursene og vi samarbeider med institusjoner i verdensklasse både internt og eksternt for å forbedre resultatene og teste nye teknologier. Utfordringene knyttet til oljesand må løses gjennom teknologiutvikling og en bred innsats på tvers av selskapets fagområder. Vi mener at oljesand utgjør en viktig og langsiktig forretningsmulighet, sier Bacher.

Første fase av oljesandprosjektet, kalt Leismer demonstrasjonsprosjekt, er i rute og starter opp senere i år. En gradvis opptrapping vil bringe produksjonen opp til 10.000 fat per dag, med mulighet for økning til 20.000 fat per dag, gitt myndighetsgodkjennelse. Mens neste fase, kalt Corner, planlegges for en kapasitet på 40.000 – 60.000 fat per dag.