Sterkere resultater i urolige markeder 

mai 5, 2010, 08:29 CEST
Bilde

Kvartalsresultatet var hovedsakelig påvirket av en 48 % økning i væskepriser målt i norske kroner og et fall i gjennomsnittsprisen på gass på 35 %.

Justert driftsresultat i første kvartal 2010 var på 38,9 milliarder kroner. Økningen på 8 % i justert driftsresultat fra første kvartal 2009 til første kvartal 2010 skyldtes hovedsakelig høyere væskepriser og ble bare delvis motvirket av lavere gasspriser, lavere bokførte volumer og lavere resultater fra oljehandel.

Resultatet i første kvartal 2010 var på 11,1 milliarder kroner, sammenlignet med 4,0 milliarder kroner i første kvartal 2009. Økningen på 181 % skyldtes hovedsakelig høyere driftsresultat i Internasjonal undersøkelse og produksjon (INT), lavere tap på netto finansposter og lavere skatteprosent.

Justert driftsresultat etter skatt var på 12,1 milliarder kroner i første kvartal 2010. Justert driftsresultat etter skatt ekskluderer skattevirkningene av netto finansposter, og utgjorde en effektiv justert skatteprosent på 69 % i første kvartal 2010.

- Jeg er fornøyd med resultatene i første kvartal. Egenproduksjonen vår har vært høy og oljeprisene har steget. Til tross for svakheter i gassmarkedet, har
Naturgass levert solide resultater som følge av høyt avtak fra kunder og gode trading resultater, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

- Prosjektaktiviteten er fortsatt høy. I første kvartal har vi sanksjonert seks nye prosjekter, blant annet viktige feltutbygginger som Gudrun og Marulk på norsk sokkel og oljeprosjektet Chirag i Aserbajdsjan. Disse prosjektene støtter opp under våre langsiktige vekstambisjoner, sier Lund.

Viktige hendelser siden fjerde kvartal 2009

  • Egenproduksjonen steg med 1 % fra første kvartal 2009 til 2,102 millioner foe per dag. Bokført produksjon gikk ned med 1 % til 1,915 millioner foe per dag.
  • Gjennomsnittlige væskepriser målt i norske kroner steg med 48 % til 434 kroner per fat, mens gjennomsnittlige gasspriser falt med 35 % til 1,64 kroner per standard kubikkmeter gass.
  • Seks oppstrømprosjekter ble godkjent i løpet av kvartalet.
  • Den 3. mars inngikk Statoil ASA og den norske stat et forlik i en tvist knyttet til Kårstø-utvidelsen. Forliket innebærer at Statoil betaler 500 millioner kroner i oppgjør og 270 millioner kroner i renter, etter skatt.
  • Den 17. mars besluttet Statoils styre å starte en prosess med å skille ut og notere selskapets energi- og detaljhandelsvirksomhet på Oslo Børs.
    Børsnotering vil tidligst finne sted i fjerde kvartal 2010, eller på det tidspunkt som kapitalmarkedet anses gunstig for notering.
  • Den 23. mars kunngjorde Statoil at den Shell-opererte avgrensningsbrønnen Vito, som bores på dypt vann i amerikansk del av Mexicogolfen, hadde støtt på en oljekolonne på over 200 meter i sandlag av høy kvalitet. Statoil har en eierandel på 25 % i blokken.
  • Den 26. mars inngikk Statoil en avtale med Chesapeake som økte Statoils nettoandel på 2.400 kvadratkilometer med ytterligere 236 kvadratkilometer i skifergassområdet i Marcellus-formasjonen.
kontaktpersoner

Investor relations:
Lars Troen Sørensen, direktør IR, +47 90 64 91 44 (mobil)
Morten Sven Johannessen, direktør, US IR, +1 203 978 6950

Presse:
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, +47 480 80 212 (mobil)

Downloads