Skip to Content
no

Meldepliktig handel 

mai 14, 2010, 16:17 CEST

Aksjene er kjøpt til kurs 139,29 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 6.345.732 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12