Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

mai 19, 2010, 14:08 CEST

Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 6.094.071 aksjer. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12