Generalforsamlingen vedtar utbytte på kr 6 per aksje 

mai 20, 2010, 00:24 CEST

Årsregnskap og årsberetning for 2009 for Statoil ASA og for konsernet ble godkjent. Det utdeles et samlet utbytte på kr 6 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 19. mai 2010. Forventet utbetalingsdag er 2. juni 2010.

Statoilaksjen handles på Oslo Børs eksklusive utbytte fra og med 20. mai 2010. Amerikanske depotaksjer (American Depositary Shares, ADS) som er notert på New York Stock Exchange handles eksklusive utbytte fra og med 21. mai 2010. Forventet utbetalingsdag for utbytte i USD til amerikanske depotbevis (American Depositary Receipts, ADR) er 14. juni 2010.

Følgende personer er valgt som medlemmer av bedriftsforsamlingen frem til ordinær generalforsamling i 2012:

i) Olaug Svarva (gjenvalg)
ii) Idar Kreutzer (gjenvalg)
iii) Karin Aslaksen (gjenvalg)
iv) Greger Mannsverk (gjenvalg)
v) Steinar Olsen (gjenvalg)
vi) Ingvald Strømmen (gjenvalg)
vii) Rune Bjerke (gjenvalg)
viii) Tore Ulstein (gjenvalg)
ix) Live Haukvik Aker (nyvalg)
x) Siri Kalvig (nyvalg)
xi) Thor Oscar Bolstad (nyvalg)
xii) Barbro Hætta-Jacobsen (nyvalg)

Følgende personer er valgt som varamedlemmer av bedriftsforsamlingen frem til ordinær generalforsamling i 2012:

Arthur Sletteberg (gjenvalg, tidligere 3. vara)
Anne-Margrethe Firing (gjenvalg)
Linda Litlekalsøy Aase (nyvalg)
Shahzad Rana (gjenvalg)

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse. Godtgjørelsen til selskapets revisor ble også godkjent.

Den ordinære generalforsamlingen ga styret fullmakt til å erverve Statoilaksjer i markedet for videreføring av aksjesparingsprogrammet for de ansatte. Generalforsamlingen ga også styret fullmakt til erverv av Statoilaksjer i markedet for etterfølgende sletting.

En aksjeeier fremmet forslag om at Statoil skal trekke seg ut av tjæresandaktiviteter i Canada. Forslaget ble ikke vedtatt.

For komplett protokoll fra generalforsamlingen, se vedlegg.

Kontaktpersoner:

Media:
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør:
+ 47 48 08 02 12

Investor relations:
Lars Troen Sørensen, direktør IR:
+ 47 90 64 91 44

Morten Sven Johannessen, assisterende direktør, US investor relations:
+1 203 978 69 50