Sinochem blir 40% partner i Peregrino-feltet i Brasil

mai 21, 2010, 14:08 CEST
Bilde 
(Photo: Annette Westgård, Statoil)

Sinochem Group betaler USD 3,07 milliarder i kontanter for en 40 prosent eierandel i feltet som er lokalisert i Campos-bassenget utenfor Brasil.

– Transaksjonen bekrefter at Peregrino er et attraktivt oljefelt og viser at Statoil har vært i stand til å skape verdier allerede i feltutbyggingsfasen. Avtalen demonstrer vår evne til å anvende vår industrielle erfaring fra norsk sokkel til å skape verdier for våre aksjonærer, også internasjonalt. Nedsalget er et naturlig skritt i vårt løpende arbeid med å optimalisere vår portefølje, sier Helge Lund, konsernsjef i Statoil.

– Vi er godt fornøyd med denne avtalen og ser frem til å samarbeide med Sinochem Group om å utvikle det viktige Peregrino-feltet videre. Begge selskapene ser store muligheter for ytterligere verdiskaping gjennom økt utvinning og letevirksomhet i tiårene som kommer. Jeg er tilfreds med at vi også er enige om å signere en intensjonsavtale (MoU) for å utforske ytterligere muligheter i Brasil og andre områder, sier Lund.

Transaksjonen er gjenstand for myndighetsgodkjennelse i Brasil og Kina. Vederlaget er basert på effektiv dato 1. januar 2010 med ordinære forbehold.

Salget av en 40 prosents eierandel av Peregrino innebærer at Statoils forventede egenproduksjon (guiding) i 2012 vil bli redusert med 40 000 fat oljeekvivalenter per dag til i størrelsesorden 2 060 000 – 2 160 000 fat oljeekvivalenter per dag.

Brasil forblir et nøkkelområde i Statoils internasjonale virksomhet. Selskapets strategi er å ferdigstille utbyggingen av Peregrino som planlagt og deretter operere og videreutvikle feltet på en effektiv måte. I tillegg vil Statoil fortsatt søke nye forretningsmuligheter i regionen.

Peregrino-feltet er lokalisert 85 kilometer utenfor kysten av Brasil i Campos-området på om lag 100 meters vanndyp i lisensene BMC-7 og BMC-47. Første fase av prosjektet innebærer konstruksjon og installasjon av to bore- og brønnhodeplattformer og en FPSO (Flytende produksjons-, lagrings- og offloadskip). Feltet ble påvist i 1994. Statoil (den gang Norsk Hydro) kjøpte en 50 prosent eierandel av funnet i 2005. Statoil kjøpte de resterende 50 prosent og overtok operatørskapet i 2008.
 
Sinochem Group, etablert i Kina i 1950, er 100 prosent statseid og er Kinas fjerde største oljeselskap og landets største integrerte agrokjemiske produkt-og serviceselskap. Sinochem Group er med i den globale Fortune 500-listen og ble nylig rangert som det 170. største selskapet i verden. I 2009 var Sinochem Groups salgsinntekter USD 36 milliarder og overskuddet USD 0,9 milliarder. Selskapet har i flere tiår vært del av det internasjonale oljeforretningsmiljøet og gjorde i 2003 sin første oversjøiske olje- og gassinvestering. Siden da har Sinochem Group gjennomført internasjonale transaksjoner i energisektoren for cirka USD 1,8 milliarder, med fokus primært i Latin-Amerika, Afrika og Midt-Østen.


For mer informasjon

Investor relations:
Lars Troen Sørensen, direktør for Investor relations,
+ 47 906 49 144 (mobil) E-post: dlts@statoil.com

Media:
Jannik Lindbæk jr, direktør for Media relations
+47 977 55 622 (mobil) E-post: jljr@statoil.com