Hammerfest LNG i produksjon igjen

juni 1, 2010, 13:25 CEST

Inspeksjonen er gjennomført og det er samlet inn en stor mengde data som skal bidra til robustgjøring av kjøletårnet.

Anleggets totale, planlagte årsproduksjon er ikke påvirket.