Tildelt pris for fremragende forskning

juni 15, 2010, 11:49 CEST

Prisen ble del ut av European Association of Geoscientists & Engineers (EAGE) under organisasjonens konferanse i Barcelona i Spania.

Bilde

Statoils Lasse Amundsen (t.v.) mottar Conrad Schlumberger-prisen fra Mahmoud Abdulbaqi, styreleder for EAGE.

Amundsen har publisert en lang rekke artikler innenfor seismisk dataprosessering og avbildning. Mange av hans metoder er i industriell bruk innen leting og økt utvinning av olje og gass. Amundsen understreker at prisen er en stor anerkjennelse.

– Jeg er beæret og ydmyk over å motta denne prisen som fremragende internasjonale petroleumsgeofysikere har fått før meg. For å nå opp i en slik konkurranse er det avgjørende å jobbe for et selskap som legger til rette for kreativitet og innovasjon innenfor industriell forskning og teknologiutvikling, sier han.

Amundsen peker på at Statoil er en ideell plass å jobbe med forskning og teknologiutvikling.

– Statoil har til en hver tid spennende teknologiske utfordringer og unike geofysiske data som jeg og mine mange gode kolleger kan bruke for å ligge i forskningsfronten, sier Amundsen.

Direktør for global leteteknologi i Statoil, Bård Krokan, understreker at sterk fagkompetanse innen geofysikk er avgjørende for at Statoil skal lykkes med sine prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt.

– Ressursene blir stadig vanskeligere å finne og utvinne, og Lasse Amundsens kunnskaper bidrar til at vi kan se muligheter andre ikke ser og dermed gi oss økt konkurransekraft, sier Krokan.

Det er andre gangen prisen går til en nordmann siden den ble opprettet i 1955. Professor Bjørn Ursin fra Norges Tekniske og naturvitenskapelige universitet, NTNU mottok prisen i 1993.

Juryens begrunnelse - Conrad Schlumberger -prisen:

Lasse Amundsen mottar prisen for sine omfattende og banebrytende bidrag til geofysikk og for sin enorme interesse for nye ideer. Han har utført et stort pionerarbeid innen datainnhenting og signalanalyse som har medført store fremskritt innen wavelet.-beregning og deghosting, multiplefjerning, havbunnslogging og bruk av havbunnskabel (OBC). Mye av dette benyttes av ledende service-selskaper og kontraktører. Hans spesielle bidrag til OBC har bidratt til å forbedre dataene som innhentes ved hjelp av denne relativt nye fremvoksende metoden. I tillegg har Amundsen vært medforfatter av en bok om petroleumsseismologi som er i omfattende bruk som oppslagsverk og i klasserommene til mange universiteter.