Meldepliktig handel  

juni 15, 2010, 17:05 CEST
Aksjene er kjøpt til kurs 136,71 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 6.342.671 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.