Klart for Gudrun-utbygging

juni 17, 2010, 10:33 CEST
Bilde

Øystein Michelsen, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge.

- Dette er en viktig dag for oss. Gudrun-feltet vil tilføre viktig volum, styrke kapasitetsutnyttelsen på Sleipner og bidra til å opprettholde produksjonsnivået på norsk sokkel, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge.

Gudrun bygges ut med en plattform stående på havbunnen, med tradisjonelt stålunderstell (jacket) på 7400 tonn.

Plattformen får prosessanlegg for delvis behandling av olje og gass, før hydrokarbonene sendes i rør til Sleipner-feltet.

Her skal olje og gass fra Gudrun bli videre prosessert før oljen blandes med Sleipner-kondensat og sendes til Kårstø, mens gassen renses for CO2 før den eksporteres til Europa i Gassled-systemet.

Bilde

Illustrasjon av Gudrun-plattformen

Gudrun-plattformen forsynes med strøm gjennom kabel fra Sleipner.

Kontrakter tildelt

Kontrakt for transport og installasjon (T&I) er tildelt Saipem UK Limited. Installasjon av plattformens understell og dekk vil bli utført av det halvt nedsenkbare kranfartøyet S7000.


Kontrakt for bygging av plattformunderstellet er tidligere tildelt Aker Solutions i Verdal.

Understellet skal gjøres ferdig og installeres sommeren 2011 før boring av brønnene starter i oktober 2011.

De resterende kontraktene for bygging av plattformdekk, boligkvarter, modifikasjon av Sleipner A-plattformen og kontrakt for fabrikasjon og installasjon av rørledninger vil bli tildelt senere i år.

Samlede investeringer for installasjonene på feltet, rørledninger og boring av produksjonsbrønner er nær 21 milliarder kroner.

 Fakta
  • Gudrun-feltet ligger i Nordsjøen om lag 55 kilometer nord for Sleipner.
  • Feltet ble påvist allerede i 1974.
  • Utvinnbare olje- og gassreserver er anslått til henholdsvis 11,2 millioner standard kubikkmeter olje og 6,6 milliarder standard kubikkmeter gass.
  • Reservoaret ligger på 4200-4700 meters dyp og er av Jura-alder.
  • Rettighetshavere: Statoil (operatør) (46,8 prosent), Marathon Petroleum (28,2) og GdF Suez (25)