Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

juni 17, 2010, 14:29 CEST
Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 6.088.024 aksjer.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.