Bytter andeler i Gudrun- og Sleipner-områdene

juni 18, 2010, 15:22 CEST

Avtalen er et rent bytte mellom Statoil og Marathon Petroleum Norge der Statoil mottar 8,2 prosent i Gudrun/Sigrun (PL 025) og Marathon Petroleum Norge mottar 10 prosent i Brynhild-prospektet (PL 187) og 12,5 prosent i funnet 15/5-2 (PL 048) vest for Sleipner.

Byttet fører til at partnerne i Gudrun/Sigrun og Brynhild får like eierandeler på de ulike feltene. Det vil gjøre det lettere å utvikle området som en helhet og bidra til en optimal videreutvikling av Gudrun-området.

Bilde

Ståle Tungesvik, direktør for Reserve- og forretningsutvikling i Undersøkelse og produksjon Norge.

På Gudrun/Sigrun og Brynhild vil Statoil med dette byttet få en eierandel på 55 prosent og fortsatt være operatør, GDF SUEZ vil få 25 prosent og Marathon Petroleum Norge 20 prosent.

– Gudrun er et viktig prosjekt for Statoil, og begge parter i avtalen ser klare fordeler av en balansering av eierandeler, opplyser Ståle Tungesvik, direktør for Reserve- og forretningsutvikling i Undersøkelse og produksjon Norge (UPN).

Plan for utbygging og drift (PUD) av Gudrun ble sendt myndighetene 23. februar og ble godkjent  av Stortinget 16. juni.

Gudrun-plattformen er planlagt utbygd som en bunnfast prosessplattform og skal knyttes opp mot eksisterende anlegg i Sleipner-området og prosessanlegget Kårstø i Nord-Rogaland.

– Med felles kompetanse og innsats står vi enda bedre rustet til å få satt Gudrun i produksjon raskt. Plattform- og transportløsningen skaper et godt grunnlag for utbygging av flere olje- og gassfelt i dette området, sier Tungesvik.

Beslutning om PUD for Sigrun-funnet i samme lisens er planlagt i andre halvår 2010. Funnet planlegges utbygd med et havbunnsanlegg knyttet opp til den fremtidige plattformen på Gudrun-feltet.

På Brynhild-prospektet nær Gudrun foregår nå boreoperasjoner som etter planen vil gi resultater i tredje kvartal. Positive funn vil føre til at også Brynhild blir satt i produksjon via Gudrun/Sigrun-installasjonene.

Etter andelsbyttet mellom Statoil og Marathon vil funnet 15/5-2 bli fraskilt eksisterende produksjonslisens 048 og fremstå som en egen lisens.
Partnerskapet vil bli Statoil (65,7 prosent), Marathon (12,5) og Total (21,8). Det er flere utbygningsalternativer via Sleipner-installasjonene, og konseptvalg forventes neste år.

Avtalen om andelsbytte og fradeling av 15/5-2 funnet må godkjennes av myndighetene og partnerne vedrørende 15/5-2 fradelingen.

Fakta

  • Gudrun-feltet er blant Statoils fire største utbyggingsprosjekter på norsk sokkel
  • De øvrige er Valemon, Luva og Dagny/Ermintrude
  • Planlagt produksjonsstart i 2014