Gazprom og Statoil underskriver avtale om vitenskapelig og teknisk samarbeid

juni 18, 2010, 16:36 CEST
I dag, under rammen av St. Petersburg Internasjonale Økonomiske Forum 2010, underskrev Alexander Medvedev, viseformann for Gazprom Management Committee og Peter Mellbye, konserndirektør i Statoil, en avtale om vitenskapelig og teknisk samarbeid.

Avtalen innebærer at partene vil samarbeide om geologisk leting og utvikling av hydrokarbonfelt, hydrokarbonproduksjon og prosessering før transport, teknologi og utstyr for transport av hydrokarboner, miljøvern av nordlige hav- og landområder, helse-, sikkerhets- og miljøspørsmål i nordområdene, energieffektivitet, fornybare energikilder, gassprosessering, prosjektstyring og virksomhetsstyring.

I henhold til dokumentet vil Gazprom og Statoil gjennomføre et vitenskapsteknisk program som skal revideres mellom hvert første og tredje år for å sikre samkjøring av innsatsen.

Bakgrunn
Gazprom og Statoil er partnere i fase 1av utbyggingen av gass- og kondensatfeltet Shtokman.

I juni 2009 underskrev Gazprom og Statoil en intensjonsavtale om felles aktivitet innen leting, utbygging og produksjon av hydrokarboner i nordområdene.