Inngår rammeavtaler verdt 49 milliarder kroner

juni 30, 2010, 10:00 CEST
Bilde

Sleipner A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Kjetil Alsvik)

Avtalene varer i fire år med en opsjon på forlengelse i to pluss to år, og sysselsetter mer enn 5 000 personer i perioden.

Fem selskaper har akseptert hensiktsmeldinger sendt ut av Statoil på vegne av aktuelle lisenspartnere. Disse selskapene vil utføre vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid på alle Statoils installasjoner på norsk sokkel de neste årene.

Avtalene gjelder også landanleggene på Sture og Melkøya, samt Kårstø og Kollsnes der Statoil som teknisk operatør inngår avtaler på vegne av operatøren Gassco.

Disse fem selskapene er:

 • Aibel AS
 • Aker Solutions AS
 • Reinertsen AS
 • Fabricom AS
 • Apply Sørco AS
Bilde

Anders Opedal, direktør for anskaffelser i Statoil

Fabricom og Apply Sørco er nye leverandører innen vedlikeholds- og modifikasjonsavtaler for Statoil.

Økt mangfold

Statoil har gått fra tre til fem leverandører på vedlikehold- og modifikasjonsarbeid.

- Tildelingen viser at vår strategi om å øke mangfoldet, konkurransen og fleksibiliteten i dette markedet har vært vellykket, sier Anders Opedal, direktør for anskaffelser i Statoil.

I tildelingsrunden har helse, miljø og sikkerhet blitt vektlagt. I tillegg har Statoil ønsket å sikre fleksibilitet for å kunne utnytte kapasiteten i leverandørmarkedet.

- Gjennom økt konkurranse, og ved å kunne spille på flere leverandører, tror vi kvaliteten på leveransene blir bedret samtidig som vi klarer å holde kostnadsnivået riktig, sier Opedal.

Standardiserte avtaler

Bilde

Øystein Michelsen, Statoils konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge

Det er første gang Statoil inngår denne typen avtaler etter fusjonen med olje- og gassdivisjonen i Hydro i 2008.

Tidligere var det flere ulike typer avtaler, nå er avtalene standardiserte. Dette vil bidra til en mer enhetlig oppfølging fra Statoils side.

- Vedlikeholds- og modifikasjonsavtalene er svært viktige for Statoils drift. Vi forventer at disse leverandører vil gi oss god kvalitet og regularitet på våre anlegg både offshore og på land, sier Øystein Michelsen, Statoils konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge.

Rammeavtalene:

Aibel AS

 • Statfjord A/B/C
 • Oseberg F/C/Ø/S
 • Huldra/Veslefrikk
 • Njord A/B
 • Kristin
 • Norne
 • Snøhvit

Aker Solutions AS

 • Snorre A/B
 • Gullfaks A/B/C
 • Visund
 • Åsgard A/B

Reinertsen AS

 • Troll A/B/C
 • Heimdal
 • Grane
 • Heidrun

Fabricom AS

 • Sleipner

Apply Sørco AS

 • Kvitebjørn
 • Brage

Aibel AS

 • Kollsnes**
 • Kårstø**
 • Sture

Hele porteføljen:

Estimert totalverdi 4 års kontraktsperiode:*  24 400 MNOK
Estimert totalverdi 4 års kontraktsperiode
+ 2 x 2 års opsjoner:*
48 800 MNOK

*) Dette er rammeavtaler, og et anslag over hvor mye Statoil vil bruke på å kjøpe tjenester fra disse selskapene de neste årene. Beløpene er ikke fastlåste.

**) Statoil opptrer som Technical Service Provider på vegne av operatøren Gassco.