HitecVision kjøper Tampnet av Statoil

juli 7, 2010, 09:55 CEST

Tampnet driver et omfattende høyhastighetsnettverk for datakommunikasjon mellom offshoreinstallasjoner. Selskapet ble etablert av Statoil i 2001, og har siden utviklet seg til å betjene 34 olje- og gassfelt og ta seg av trafikken til over 60 plattformer som drives av en rekke oljeselskaper. Som pioner i bransjen har Tampnet utviklet et fleksibelt høyhastighetsnettverk for kommunikasjon gjennom solide fiberkabler og radiolinjer som gir liten forsinkelse i datatrafikken. Nettverket betjener både norsk og britisk sektor i Nordsjøen.

Statoils kjernevirksomhet er olje- og gassproduksjon, men for å drive fram ny teknologi går Statoil av og til inn som eier på et tidlig stadium i utviklingen av ny teknologi eller et foretak slik at veksten blir lettere basert på økonomisk støtte og et stabilt eierskap.

– Etter at vi etablerte Tampnet har vi klart å utvide virksomheten, slik at den i dag er et vellykket og lønnsomt selskap som leverer kritiske kommunikasjonstjenester til både Statoil og mange andre olje- og gasselskaper i Nordsjøen. Tampnet har nådd et stadium der videre vekst kan gjøres best på egne ben, og vi mener at dette er en god løsning for Tampnet. Selskapet har potensial til videre vekst i Norge, men det største potensialet ligger i internasjonal vekst, og vi mener det er best at denne veksten foregår med andre eiere, sier investeringsdirektør Sigurd Paulsen i Statoil og styreleder i Tampnet.

– Vi er imponert over utviklingen til Tampnet under Statoils eierskap, og vi er glad for at Statoil har tro på oss som nye eiere av selskapet, sier Gunnar Halvorsen, seniorpartner i HitecVision.

Som nisjeleverandør av kritiske tjenester til olje- og gasselskapene er Tampnet et godt eksempel på den type selskaper HitecVision investerer i.

- Pålitelige kommunikasjonssystemer blir stadig viktigere ettersom oljeplattformer til havs blir mer automatisert samtidig som integrerte operasjoner mellom enhetene på land og arbeiderne ute på plattformene øker i omfang og kompleksitet. Vi har fulgt med i og investert i dette segmentet tidligere, og vi mener at Tampnet har et stort potensial i framtiden. Vi ser fram til å samarbeide med selskapets ledelse for å utvikle det videre, sier Halvorsen.

Også Per Helge Svensson, administrerende direktør i Tampnet, ønsker de nye eierne velkommen.
– Vi har et utmerket samarbeid med Statoil som eier og kunde, og vi ser fram til å fortsette dette nære samarbeidet. HitecVision som ny eier ønskes velkommen av både ledelsen og de ansatte i Tampnet. Vi kjenner HitecVision som en ledende investor i vår type selskaper med gode resultater i dette segmentet, og vi har lagt merke til at tidligere investeringer har vært vellykkede. Med denne sterke investoren i ryggen vil vi kunne videreutvikle Tampnet som den foretrukne leverandøren av kommunikasjonstjenester av høy kvalitet til den globale olje- og gassindustrien, sier Svensson.

Transaksjonen forutsetter godkjenning av aktuelle konkurransemyndigheter, og den skal etter planen sluttføres i august.

Tampnet vil fortsette driften som før og vil ha samme ledelse.

RBC Capital Markets har vært finansiell rådgiver for Statoil i transaksjonen.