Startet produksjonen på Gullfaks C

juli 14, 2010, 16:19 CEST
Bilde

Gullfaks C-plattformen i Nordsjøen (Foto: Øyvind Hagen)

Etter en brønnhendelse 19. mai har produksjonen på Gullfaks C vært stengt ned. Aktiviteten om bord har siden vært konsentrert om å plugge brønnen C-06 systematisk nedenfra og oppover.

Hendelsen medførte trykkendring og tap av borevæske, noe som førte til tap av én barriere i brønnen, samtidig som det var knyttet usikkerhet til integriteten til den gjenværende barrieren. Statoil besluttet derfor å stenge produksjonen.

– Vi har nå installert tre sementplugger og en mekanisk plugg i brønnen. Dette isolerer mot reservoaret og høytrykkssonen i Shetland/Lista-formasjonen. Barrierene er nå intakte, og vi har gitt klarsignal for normalisering, sier Rune Gaasø, fungerende direktør for bore- og brønnoperasjoner på Gullfaks.

Grundig risikovurdering

Det er identifisert et hull i et fôringsrør på ca 1.400 meters dyp. Brønnen er stabil og har ingen lekkasje.

– Nå vil vi arbeide med å tette hullet før vi forlater brønnen midlertidig og videre legger til rette for gjenbruk av brønnslissen, sier Gaasø.

I arbeidet med å få på plass barrierene i brønnen har Statoil anvendt metoder med lavest mulig risiko for eskalering av situasjonen og hatt god støtte fra ulike fagmiljøer i selskapet, våre leverandører og eksterne samarbeidspartnere.

Omfattende oppstartsplan

Gullfaks-organisasjonen har utarbeidet en detaljert oppstartsplan, som er mer omfattende enn det som er vanlig for eksempel etter revisjonsstans.

Fungerende produksjonsdirektør Helge Kjell Rørnes er glad for at barrierene nå er intakte og at plattformen nærmer seg normalsituasjon.

– Situasjonen har vært krevende, med mange mennesker involvert. Arbeidet har tatt tid, men det har vært riktig å bruke denne tiden for å forsikre oss om at vi gjør de riktige tiltakene, sier han.

Statoil har nedsatt en granskingsgruppe som undersøker hendelsen 19. mai. Rapporten fra gruppen vil danne grunnlag for selskapets videre læring og robustgjøring av brønnkonstruksjoner.