Skip to content

Inngår rammeavtale for Gudrun-modifikasjoner på Sleipner

juli 14, 2010, 10:06 CEST
Bilde

Olje og gass fra Gudrun-plattformen i Nordsjøen skal transporteres i rør til plattformene Sleipner A og Sleipner T for prosessering og videre eksport. (Foto: Dag Myrestrand)

I første omgang innebærer avtalen modifikasjoner på Sleipner A- og Sleipner T-plattformene som del av utbyggingen av Gudrun-feltet.

Aker Solutions er tildelt rammeavtalen etter sterk konkurranse i markedet. Rammeavtalen omfatter ingeniørarbeid, innkjøp, fabrikasjon og installasjon av utstyr.

Intensjonen med rammeavtalen er å sikre at Sleipner-anleggene blir utnyttet på best mulig måte for tilknytning av nye felt i området.

– Markedet har vist stor interesse og vi har hatt god konkurranse på kontrakten. Aker Solutions leverte totalt det beste tilbudet, sier Geir Bjaanes, Statoils anskaffelsesleder for Gudrun prosjektet.

Sleipner skal prosessere olje og gass fra Gudrun, og i tillegg levere strøm til Gudrun-plattformen.

Gassen skal prosesseres på Sleipner A før den videreføres til Sleipner T for fjerning av CO2. Gassen vil bli transportert videre til gassmarkedene fra Sleipner A.

Oljen kommer inn på Sleipner A for stabilisering. Vann og salter fjernes før videre eksport til Kårstø-anlegget i Rogaland.

Sleipner-området har vært og vil fortsatt være et av de mest interessante områdene på norsk sokkel.

Utbygging av Gudrun er et større feltutbyggingsprosjekt i Sleipner-området, og denne rammeavtalen vil være et viktig verktøy for effektiv gjennomføring av pågående og framtidige utbyggingsprosjekter.
 
Gudrun-feltet er blant Statoils største utbyggingsprosjekter på norsk sokkel. Det rommer om lag 127 millioner fat oljeekvivalenter. Fra før er kontrakter for byggingen av stålunderstellet tildelt Aker Solutions, og transport og installasjon av understell og dekk tildelt Saipem.