"Gå til hovedinnhold"

Meldepliktig handel 

juli 15, 2010, 15:54 CEST
Aksjene er kjøpt til kurs 129,94 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 6.350.824 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.