Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

juli 19, 2010, 15:20 CEST
Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 6.080.889 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12