Skip to Content
no

Kontrakt for Gudrun-dekket tildelt Aibel

juli 20, 2010, 10:01 CEST

Aibel er tildelt kontrakten etter sterk internasjonal konkurranse. Kontrakten omfatter ingeniørarbeid, innkjøp og fabrikasjon av plattformdekk med prosessanlegg og sammenkobling med stålunderstellet. Kontrakten har en verdi på ca 2,7 milliarder kroner.

Bilde

Terje Masdal, prosjektdirektør i Statoil.

- Tildelingen skjer etter sterk internasjonal konkurranse. Det er lagt tekniske og kommersielle kriterier til grunn for tildelingen. Aibel leverte det beste tilbudet, sier Terje Masdal, prosjektdirektør i Statoil.
 
Plattformdekket skal bygges med prosessanlegg for delvis behandling av olje og gass.

Gudrun-plattformen skal forsynes med strøm gjennom kabel fra Sleipner-feltet.
 
Fra før er kontrakter for byggingen av stålunderstellet tildelt Aker Solutions, og transport og installasjon av understellet og dekk tildelt Saipem.
 
Gudrun-feltet er blant Statoils største utbyggingsprosjekter på norsk sokkel. Det rommer om lag 127 millioner fat oljeekvivalenter. To tredeler av dette er olje. Reservoaret har høyt trykk og temperatur, og krever teknologi som Statoil har utviklet og brukt blant annet i utbygging av feltene Kvitebjørn og Kristin.
 
Olje og gass vil bli transportert fra Gudrun-feltet til Sleipner A-plattformen. Gassen vil bli transportert videre til gassmarkedene fra Sleipner A.
 
Plattform- og transportløsningen på Gudrun skaper et godt grunnlag for utbygging av flere olje- og gassfelt i området.

Bilde 

Fakta om Gudrun

  • Olje- og gassfelt i Nordsjøen i lisensområde PL025, om lag 55 kilometer nord for Sleiper A-plattformen
  • Feltet bygges ut med plattform på stålunderstell med prosessanlegg for delvis stabilisering av olje og gass
  • Plattformen knyttes opp mot eksisterende anlegg i Sleipner-området og prosessanlegget på Kårstø i Nord-Rogaland.
  • Reservoaret ligger på 4.200-4.700 meters dyp og har høyt trykk og høy temperatur
  • Planlagt produksjonsstart første kvartal 2014
  • Rettighetshavere: Statoil, operatør (46,8 prosent), Marathon Petroleum (28,2) og GDF SUEZ (25)

Downloads