Høy aktivitet og god drift 

juli 29, 2010, 08:33 CEST
Bilde

Med tre store ankerhåndteringsfartøy trekkende foran, og ett liggende bak for å styre, fikk Gjøa starte sin reise mot feltet.

Kvartalsresultatet var påvirket av en 32 prosent økning i væskepriser målt i norske kroner, en økning i egenproduksjon på 6 prosent, og et fall i gjennomsnittsprisen på gass på 12 prosent målt i norske kroner. Også nedskrivninger, tap på derivater og avsetning for en tapskontrakt påvirket driftsresultatet.

Justert driftsresultat i andre kvartal 2010 var på 36,4 milliarder kroner, en oppgang på 25 prosent fra andre kvartal 2009, da justert driftsresultat var på 29,2 milliarder kroner.

Resultatet i andre kvartal 2010 var på 3,1 milliarder kroner. Sammenlignet med andre kvartal 2009, da resultatet var null og skatteprosenten uvanlig høy, ble resultatet positivt påvirket av høyere oljepriser og økt løfting, lavere netto finanskostnader og redusert skatteprosent, delvis motvirket av lavere gasspriser, nedskrivninger, tap på derivater og avsetning for en tapskontrakt.

Justert driftsresultat etter skatt var på 10,6 milliarder kroner i andre kvartal 2010, en oppgang på 21 prosent fra andre kvartal 2009, da justert driftsresultat etter skatt var på 8,8 milliarder kroner. Justert driftsresultat etter skatt ekskluderer netto finansposter og skattevirkningene av netto finansposter, og utgjorde en effektiv justert skatteprosent på 71 prosent i andre kvartal 2010, og 70 prosent i andre kvartal 2009.

- Statoils andre kvartal kjennetegnes av solid drift og et høyt aktivitetsnivå, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

- Vi har god framdrift i viktige prosjekter. Produksjonsplattformen på Gjøa er nå oppankret på feltet i Nordsjøen. Gudrun-utbyggingen ble godkjent av Stortinget i juni, og viktige kontrakter er tildelt. I Brasil går feltutbyggingen på Peregrino framover, og vi har inngått en avtale der Sinochem går inn som partner i prosjektet med en 40 prosents andel, sier Lund.

- Statoils produksjon er i rute. Egenproduksjonen har økt med 6 prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor. Planlagte revisjonsstanser vil imidlertid påvirke produksjonen betydelig i tredje kvartal, sier konsernsjef Helge Lund.

Viktige hendelser siden første kvartal 2010:

  • Egenproduksjonen steg med 6 prosent fra andre kvartal 2009 til 1,957 millioner foe per dag. For de første seks månedene av året er egenproduksjonen på 2,029 millioner foe per dag.
  • Bokført produksjon økte med 2 prosent fra andre kvartal i fjor til 1,765 million foe per dag dette kvartalet.
  • Gjennomsnittsprisene målt i norske kroner viste en oppgang på 32 prosent for væsker og en nedgang på 12 prosent for gass sammenlignet med andre kvartal i fjor. Sett i et historisk perspektiv holder gassprisene seg på et lavt nivå.
  • Den 19. mai oppsto det trykkendring og tap av borevæske i brønn C-06 på Gullfaks C, noe som førte til produksjonsstans på Gullfaks C, Gimle og Tordis. Produksjonen på Gullfaks og Gimle startet opp igjen 14. juli, og Tordis vil være tilbake i drift etter en planlagt rørledningsoperasjon som startet 20. juli.
  • Den 21. mai kunngjorde Statoil en avtale med Sinochem Group om salg av 40 prosent av Peregrino-feltet utenfor kysten av Brasil.
  • Den 27. mai ble det iverksatt en seks måneders borestans i Mexicogolfen.
  • Den 16. juni godkjente Stortinget planen for utbygging og drift (PUD) av Gudrun-feltet.
  • Den 1. juli ble determineringsprosessen for eierandelene i Agbami-feltet fullført. Statoils andel i det nigerianske feltet økte fra 18,85 prosent til 20,21 prosent.
 KONTAKTPERSONER INVESTOR RELATIONS
Lars Troen Sørensen, direktør, Investor relations
Mob: +47 906 49 144
Morten Sven Johannessen, direktør, US Investor relations
Mob: +1 203 978 6950
 KONTAKTPERSON PRESSE
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør
Mob: +47 480 80 212

Downloads