Transaksjon i kapitalmarkedet 

august 11, 2010, 09:38 CEST
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD   1.250.000.000 til 3,125% rente med forfall 17. august 2017
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD      750.000.000 til 5,100% rente med forfall 17. august 2040

Låneopptaket skal benyttes til finansiering av selskapets aktiviteter generelt. Transaksjonene vil styrke selskapets finansielle fleksibilitet.

Lånene er fulltegnet. Oppgjørsdato er 17. august 2010.

Det er forventet at Statoil ASAs obligasjonslån får kredittklassifisering Aa2 og AA- fra henholdsvis Moody's og Standard & Poor's.

Enhver offentlig utstedelse i USA er gjort utelukkende med grunnlag i et tilleggsprospekt til prospektet inkludert i Statoil ASA og Statoil Petroleum AS' gjeldende registreringsdokument hos
Securities and Exchange Commission i USA.

Kontaktpersoner:

Investor relations:

Odd Marius Hygen, IR Officer, +47 48295755

Morten Sven Johannessen, VP Investor Relations USA, +1 2039786950 / +1 2035702524

Finance:

Tron Vormeland, vice president, corporate financing, +47 90 54 01 35
(mobile), +47 51 99 42 97 (office)

---

Denne meldingen utgjør ikke noe tilbud om å selge eller noen oppfordring til å kjøpe verdipapirer i Statoil ASA, og salg av slike verdipapirer skal ikke foregå i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud, oppfordring eller salg vil være ulovlig forut for registrering eller kvalifisering under relevant verdipapirlovgivning.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.