Skip to Content
no

CLOV-utbyggingen i Angola godkjent

august 11, 2010, 15:53 CEST

CLOV-prosjektet er den fjerde utbyggingen på denne dypvannsblokken etter Girassol, Dalia og Pazflor. I henhold til planen som nå er godkjent av partnerne skal boringen starte i 2010, mens den første oljeproduksjonen ventes å finne sted i 2014.

CLOV-utbyggingen ligger omkring 140 kilometer fra Luanda og 40 kilometer nordvest for Dalia på 1.100 til 1.400 meters dyp, og vil sette fire felt i drift: Cravo, Lirio, Orquidea og Violeta.

Den overordnede utbyggingsplanen for CLOV bruker teknologi som allerede har vist seg å være effektiv på Girassol, Dalia og Pazflor. Til sammen 34 undersjøiske brønner vil knyttes til FPSO-skipet på CLOV, som vil ha en prosesseringskapasitet på 160.000 fat olje per dag på platånivå og en lagringskapasitet på 1,78 millioner fat.

CLOV-prosjektets FPSO vil håndtere to typer olje: Lett olje med en API-kvalitet mellom 32 og 35° fra Oligocen-reservoarene (Cravo og Lirio) og en olje med API-kvalitet mellom 20 og 30° (mer tyktflytende) fra Miocen-reservoarene (Orquidea og Violeta). Begge oljestrømmene vil blandes og prosesseres i ett tog før lagring.

Installasjonene er utformet for å begrense FPSO-skipets miljøpåvirkning. Tiltakene består blant annet av å eliminere fakling under normale driftsforhold, gjenvinning av varme fra turbineksos og gjenvinning av ventileringsgass.

Total E&P Angola er operatør for blokk 17, og har en eierandel på 40 prosent. De andre rettighetshaverne er Statoil (23,33 prosent), Esso Exploration Angola (Block 17) Limited (20 prosent) og BP Exploration (Angola) Ltd (16,67 prosent).

Statoil i Angola

Den angolanske kontinentalsokkelen er en viktig bidragsyter til Statoils produksjon utenfor Norge, og sto for over 30 prosent av Statoils internasjonale produksjon i 2009.

Statoil har eierinteresser i Blokk 4/05, 15, 15/06, 17, 31 og 34 i Angola.
Vi har omfattende letevirksomhet i landet. Det ble boret en rekke brønner i 2009, og flere ventes boret i 2010 og årene framover. Vi har eierinteresser fra 5-50 prosent i seks ulike blokker.