Skip to Content
no

Meldepliktig handel  

august 13, 2010, 15:57 CEST

Aksjene er kjøpt til kurs 123,61 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 6.356.689 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12