Satser videre på hurtigutbygginger

august 24, 2010, 11:26 CEST

– Allerede nå har vi gjort mange verdifulle erfaringer. Jeg er helt overbevist om at de neste prosjektene vil gå enda raskere og bli enda billigere, sier Ståle Tungesvik, Statoils direktør for reserver og forretningsutvikling på norsk sokkel.

De fire første prosjektene PanPandora, Katla, Vigdis Nordøst og Gygrid tråkker nå opp løypa for Statoils satsing på hurtigutbygginger.

Bilde

Ståle Tungesvik, Statoils direktør for reserver og forretningsutvikling på norsk sokkel. (Foto: Kim Laland)

PanPandora har kommet aller lengst: På et halvt år er havbunnsutstyret bestilt, boreriggen tildelt og mottaksplattformen valgt. Planlagt produksjonstart på feltet er cirka tre år etter at funnet ble gjort, noe som er langt raskere enn gjennomsnittet.

Flere prosjekter utbyggingsklare

– Vi har allerede erfart at standardisering av utstyr gir kostnadsreduksjoner. Og vi ser at vi kan spare enda mer tid og penger om vi finsliper måten vi jobber på, sier Tungesvik.

Og det kan være god grunn til å ta fram filen, for allerede nå er tre nye prosjekter klare for hurtigutbygging: Fossekall og Dompap nord for Norne-skipet i Norskehavet og Vilje Sør nær det Marathon-opererte Alvheim-feltet i den nordlige delen av Nordsjøen.

– Vi vurderer fortløpende mulige hurtigutbygginger – og etter hvert kan det bli mange. For det er ledig kapasitet ved en rekke av dagens produksjonsanlegg i områder med lovende funn og prospekter, sier Tungesvik.

Mer leting i nabolaget

Satsingen på hurtigutbygginger fører til at Statoil trapper opp letingen rundt produksjonsanlegg som har ledig kapasitet. Særlig fire områder peker seg ut:

Norne har ledig oljekapasitet og velutviklet infrastruktur. Norne har allerede flere satellittfelt, men Statoil regner med at det fortsatt kan gjøres funn i dette området i Norskehavet.

Snorre har veletablert infrastruktur og et anlegg med ledig kapasitet. Snorre ligger i et prospektivt område i Nordsjøen, som Statoil har erfaring med og god kunnskap om. Statoil kommer til å lete videre her.

I området rundt Oseberg ble Katla funnet i 2009. Fortsatt er det mange lovende letemuligheter i denne delen av Nordsjøen, og Oseberg-anleggene har kapasitet til å ta imot mer olje.

Sleipner er et godt vedlikeholdt anlegg som har ledig kapasitet, og i storområdet rundt dette feltet i Nordsjøen er det lovende prospekter.

– Vi kommer til å konsentrere en god del leting i disse områdene. Vi har god kjennskap til geologien her, og lang erfaring som gjør at vi kan tolke undergrunnen raskere. Vårt mål er å klare oss med én letebrønn per funn før vi begynner feltutbygging, forteller Tungesvik

Gjør små felt lønnsomme

Alle hurtigutbyggingene består av én enkelt havbunnsramme, noen få brønner og tilknytning til eksisterende anlegg.

– Slik klarer vi å gjøre disse mindre volumene lønnsomme og bidra til å maksimere potensialet på norsk sokkel, sier Tungesvik.

Downloads