Skip to Content
no

Snorre på vei mot 2040

august 25, 2010, 16:39 CEST

Feltene Statfjord, Gullfaks og Snorre er ryggraden for produksjonen på Tampen i Nordsjøen.

Bilde

Torstein Hole, områdedirektør for Drift Vest. (Foto: Helge Hansen)

- Med Statfjord har vi lagt bak oss 30 år med oljeproduksjon. Snorre kan gi oss muligheten til å fortsette å lage historie på Tampen i nye 30 år, sier Torstein Hole, områdedirektør for Drift Vest og viser til nye studier gjennomført av Statoil i Snorre-området.

- Vi har vært gjennom en omfattende kartlegging av Snorre-området. Volumpotensialet er på 900 millioner fat oljeekvivalenter. Vi har nok olje til å produsere Snorre-feltet til 2040. Spørsmålet er om vi skal ruste opp eksisterende plattformer eller om vi må bygge en ny plattform, sier Hole.

Sommeren 2010 besluttet partnerskapet å gjennomføre grundige studier av alle konseptene. Planen er å gjøre et konseptvalg i løpet av 2011.

Aktivitetsnivået på Snorre er høyt for å sikre maksimal utnyttelse av ressursene i årene fremover. Snorre-området er et av de prioriterte områdene for fast track-utbygginger i Statoil.

Bilde

Snorre B-plattformen i Nordsjøen.
(Foto: Harald Pettersen)

Vigdis nordøst som ble funnet i 2009 er valgt ut som et av fire fast track-prosjekter i Statoil. Målet er at Vigdis nordøst skal gi tilleggsressurser til Snorre fra 2012.

Statoil og partnerne på Snorre har også besluttet å investere 1,8 milliarder kroner i en ny rørledning mellom plattformene Snorre A og Snorre B.

Rørledningen vil gjøre det mulig å sende Snorre A-olje til Statfjord B-plattformen for lagring og eksport til markedet utover 2012.

Dagens løsning hvor Snorre A-olje sendes i rør til Statfjord A-plattformen for lagring og eksport, vil ikke være mulig fra og med 2012 dersom Statfjord A stenges for produksjon.

Fakta om Snorre:

  • Snorre-plattformene A og B er fjerde største oljeprodusent på norsk sokkel.
  • Ingen av Statoils felt på norsk sokkel har mer gjenværende reserver enn Snorre-feltet.
  • På norsk sokkel er Snorre feltet med de nest største gjenværende reserver.
  • Opprinnelige reserveanslag på Snorre er på 760 millioner fat olje.
  • I dag er reserveanslaget doblet til 1,5 milliarder fat.