Statoil tildeler kontrakt på tre nye helikoptre

august 27, 2010, 17:08 CEST
Bilde

Sikorsky S92. (Foto: Bristow)


Kontrakten trer i kraft 15. januar 2012 og innebærer bruk av tre fabrikknye Sikorsky S92-helikoptre, samt ny hangar og kontorfasiliteter på Flesland.

Kontrakten har en verdi på mer enn 2 milliarder kroner.

– Statoil er med dette sikret helikopterkapasitet i lang tid fremover. Denne langsiktige avtalen har sikret oss god konkurranse gjennom at flere helikopterselskap har deltatt i anbudsprosessen, sier Kjell Kristoffersen, direktør for driftsanskaffelser i Statoil.

Utskifting av helikopterflåten til siste generasjons helikoptre, med det siste innen sikkerhetsutstyr, er en omforent strategi på norsk sokkel ved inngåelse av nye kontrakter. 

Bilde

Hans Jakob Hegge, direktør for Driftsutvikling i Statoil. (Foto: Helge Hansen)

– Gjennom denne kontrakten har vi sikret at vi nå snart er i mål med å skifte ut hele vår helikopterflåte til det siste innen utprøvd helikopterteknologi. Overgangen til ny teknologi er et av de viktigste tiltakene for å øke helikoptersikkerheten, sier Hans Jakob Hegge, direktør for Driftsutvikling i Statoil.
 
Statoil har flygninger fra seks helikopterbaser langs kysten. Bergen er den største basen, og eneste sted selskapet har to helikopterkontrakter.

Det er for tiden to helikopterselskap som flyr for Statoil på norsk sokkel, Bristow Norway og CHC Norway.  Fra 2012 vil Bristow Norway fly for Statoil fra Sola, Bergen og Hammerfest, mens CHC Norway vil fly fra Bergen, Florø, Kristiansund og Brønnøysund.