Skip to Content
no

Meldepliktig handel 

september 15, 2010, 16:02 CEST

Aksjene er kjøpt til kurs 125,50 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 6.620.596 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12