Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer  

september 17, 2010, 13:55 CEST

Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 6.338.223 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12