Rune Bjørnson ved avslutningen av gassåret

oktober 5, 2010, 18:42 CEST

 

Bilde

Rune Bjørnson, konserndirektør for Naturgass.

Bjørnson kom med sine refleksjoner om gassåret 2009, som sluttet 30. september 2010.

Statoil har en solid gassportefølje. Hoveddelen av gassvolumene som Statoil markedsfører i Europa - omkring 80-90 prosent - selges under langsiktige kontrakter til store og solide europeiske gasselskaper og leverandører. For omkring 70 prosent av disse volumene er gassprisen oljeindekserte.   Bjørnson sa at selskapet hadde hatt omfattende diskusjoner med noen av kundene som Statoil har inngått langsiktige kontrakter med for å møte utfordringene i markedet.

- I disse diskusjonene har vi beholdt dagens prisformel, dvs. oljeindeks for hoveddelen av volumene våre, sa Bjørnson.

Statoil har også i betydelig grad redusert volumene som er gjenstand for nye prisrevisjoner, tilføyde han, hvilket innebærer at kunder ikke kan be om prisrevisjon for 2012. Langsiktige kontrakter forventes å være bærebjelken i Statoils samlede gassportefølje i mange år, sa Bjørnson.          

I sin kommentar til produksjonen under Reuters-intervjuet bekreftet Bjørnson at gassproduksjonen ville bli lavere enn planlagt i år. Noe produksjon er flyttet til neste og påfølgende år for å maksimere verdien av Statoils samlede gassportefølje. Utsettelsen er knyttet til at priskurven for kommende perioder gjenspeiler markedsforventningene.

- Vi utsetter noe produksjon. Det er mindre en vi gjorde i fjor, men vi har flyttet noe volum også i år, uttalte Bjørnson til Reuters.

Statoil opprettholder robuste forventninger til marked, og venter en gradvis forbedring av gassmarkedet i framtiden. Selskapet satser videre på sin gassstrategi som innebærer å prioritere verdi høyere enn volum.

- En annen årsak til at produksjonen ble lavere enn forventet var at Statoil ikke var i stand til å produsere så mye gass som forventet på Ormen Lange-feltet på norsk sokkel. Produksjonstillatelsen vi mottok innebar et lavere nivå, sa Bjørnson.

Bjørnson ga ikke konkrete tall for reduksjonen i produksjonen, men bekreftet at selv om gassproduksjonen blir lavere enn planlagt, holder Statoil fast ved sitt samlede produksjonsanslag (guiding) for 2010 på 1,925 millioner til 1,975 millioner fat oljeekvivalenter per dag.     

Reuters-intervjuet ble publisert 4. oktober 2010 kl. 17.04.