Rask Gygrid-utbygging forlenger levetiden på Njord

oktober 14, 2010, 10:12 CEST
Bilde

Njord-plattformen i Norskehavet. (Foto: Terje S. Knudsen)

– Vi har funnet en veldig elegant løsning på Gygrid, mener Statoils prosjektleder Olav Lunde.

Feltet han har ansvaret for å bygge ut, ligger knappe to mil øst for den eksisterende Njord A-plattformen i Norskehavet.

Nå er det klart at Gygrid skal kobles opp mot nettopp dette anlegget.

– Dette var det beste alternativet, både teknisk og økonomisk. Vi er veldig glad for at vi har nå har fått en beslutning. Det betyr at vi kan vi begynne arbeidet med å tilpasse Njord for å ta imot olje og gass fra Gygrid, forklarer Lunde.

Høyt tempo gir lønnsomhet

Statoil har allerede bestilt de delene av havbunnsanlegget med lengst leveringstid.

Dermed beholder Gygrid det opprinnelige tidsskjemaet, med forventet oppstart i årsskiftet 2012/2013.

Bilde

Prosjektleder Olav Lunde

– Nettopp fordi vi har jobbet så raskt med dette prosjektet, klarer vi å gjøre mindre funn til lønnsomme utbygginger og utnytte ledig kapasitet ved eksisterende anlegg, understreker Per Haaland, direktør for Statoils portefølje med hurtigutbygginger.

Vil bidra til lenger levetid

Basert på dagens ressursgrunnlag vil Njord stenge ned i 2015. Men med bidragene fra Gygrid ser fremtiden langt lysere ut.

– Dette blir en revitalisering av Njord, og bidrar til at vi også kan jobbe med andre tiltak for økt oljeutvinning, sier Haaland.

Bilde

Per Haaland, direktør for Statoils portefølje med hurtigutbygginger.

Gygrid ble funnet i juni 2009. I februar 2010 fikk prosjektet status som hurtigutbygging, og et halvt år senere ble de første investeringene gjort.

Den endelige beslutningen for utbygging av feltet tas i løpet av den kommende vinteren.

Tror på flere funn i området

Prosjektleder Olav Lunde tror partnerskapet mellom Gygrid og Njord vil gi store ringvirkninger:

– Jeg håper vi kan gjøre flere funn i dette området, og denne beslutningen gjør det enda mer attraktivt å lete videre.

Gygrid

  • Funn i Norskehavet klart for utbygging som satellitt til Njord
  • Utvinnbare reserverer anslås 30 mill. fat oljeekvivalenter, for det meste olje
  • Foreslås utbygget ut med én havbunnsramme med en produksjonsbrønn og en injeksjonsbrønn
  • Forventet oppstart i 2012/2013
  • Partnere: Statoil (operatør) 35 prosent , Noreco (17,5), VNG (2,5), Petoro (7,5), E.ON Ruhrgas (17,5) og GDF SUEZ (20).

Statoils satsing på hurtigutbygginger

  • De fire første fast-track-prosjektene PanPandora, Katla, Gygrid og Vigdis Nordøst er alle er i rute
  • Nå utvides porteføljen med en ny bølge av prosjekter som kan få et enda raskere utviklingsløp
  • Blant prosjektene i bølge II er Fossekall/Dompap og Vilje sør
  • Hurtigutbygging er nødvendig for å gjøre disse mindre volumene lønnsomme og bidra til å maksimere potensialet på norsk sokkel
  • Ved å rasjonalisere tids- og ressursbruk, bedre samarbeid og bruk av standardutstyr skal Statoil redusere normaltiden for enkle utbygginger fra om lag 5 år til 2,5 år