Meldepliktig handel 

oktober 15, 2010, 16:06 CEST

Aksjene er kjøpt til kurs 127,83 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 6.880.723 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12