Oljefunn utenfor kysten av Angola

oktober 21, 2010, 11:18 CEST
Bilde

 

Brønnen ble boret 120 km fra kysten av Angola på 1.050 meters dyp til en total dybde på 2.300 meter. Oljeførende lag ble påstøtt i sandreservoar fra øvre og nedre miocen.

Brønnen ble testet til en rate på i overkant av 6.000 fat lett olje per dag (ratene ble begrenset av overflateutstyr).

Mpungi-1 er den åttende letebrønnen som er boret i lisensen siden blokken ble tildelt i slutten av 2006. Det er det syvende funnet i blokken, og med denne brønnen fullføres minimumsforpliktelsen 18 måneder før den fastsatte fristen. Arbeidet ble utført på sikker måte (3,7 millioner arbeidstimer uten fraværsskader), effektivt, og innenfor budsjettet.

Brønnen ligger omkring 20 km vest for den siste funnbrønnen Cabaca SE-1. Resultatet av avgrensningsbrønnen som nå bores av operatøren vil være viktig for å bestemme framtiden til Mpungi –funnet.

Statoil har 5 prosents andel i dette funnet. Eni er operatør med 35 prosents andel, mens Sonangol E&P er konsesjonshaver. De andre partnerne i lisensgruppen er Sonangol Pesquisa e Produção (15 %), SSI Fifteen Limited (20 %), Total (15 %), Falcon Oil Holding Angola SA (5 %), Petrobras International Braspetro B.V. (5 %)

Statoil har vært representert i Angola siden 1991 og har andeler i tre blokker i produksjon: blokk 4, blokk 15 og blokk 17. Statoils samlede egenproduksjon fra disse blokkene i 2010 er på i overkant av 170,000 fat olje per dag.