Statoil godkjenner utbyggingen av Jack- og St. Malo-feltene i Mexicogolfen

oktober 21, 2010, 15:52 CEST
Jack- og St. Malo-feltene ligger mindre enn 40 kilometer fra hverandre omkring 450 kilometer sør for New Orleans, Louisiana, på 2.100 meters dyp. Første utbygging i prosjektet krever en investering på omkring 7,5 milliarder dollar og omfatter tre havbunnssentre knyttet til et sentralt produksjonsanlegg med en produksjonskapasitet på 170.000 fat olje per dag og 42,5 millioner kubikkfot naturgass per dag. Oppstart forventes i 2014.

Bilde

Øyvind Reinertsen, leder for Statoils organisasjon i USA og Mexico.

- Jack/St. Malo er et stort funn i et uutforsket område på svært stort dyp i Mexicogolfen. Det er positivt at Statoil er en så stor aktør her, sier Øivind Reinertsen, leder for Statoils organisasjon i USA og Mexico.

- Statoil har med seg teknologi og ekspertise fra sokkelvirksomhet som vi tror vil være til fordel for oss og partnerne under utbygging av dette området.

Til sammen anslås Jack- og St. Malo-feltene å inneholde utvinnbare ressurser på i overkant av 500 millioner fat oljeekvivalenter. Syv vellykkede lete- og avgrensningsbrønner er boret med god sikkerhet på disse feltene siden 2003, blant annet ble en rekorddyp brønntest i 2006 boret til et totalt dyp på 8590 meter.

Statoil har 25 prosents andel i Jack og 21,5 prosent i St Malo.