Beredt for nye letebrønner i Barentshavet

oktober 22, 2010, 15:09 CEST
Bilde

Fra øvelsen. (Foto: News On Request/Eni Norge)

Det er de tre operatørselskapene Statoil, Eni og Lundin som sammen med NOFO (Norsk Oljevernforening For Operatørselskap) og lokale innsatsstyrker, i fellesskap har planlagt og gjennomført en omfattende oljevernøvelse på Sørøya i Vest-Finnmark.

Bilde

Knut Harald Nygård, Statoils letesjef for Barentshavet. (Foto: Harald Pettersen)

– Vi har lang erfaring med letevirksomhet i Barentshavet og er opptatt av å øve planene for oljevernberedskap før vi sammen med Eni og Lundin starter en ny letekampanje. Det er viktig å forsikre oss om at samarbeidet mellom selskapene, Nofo og lokale innsatsstyrker fungerer godt før vi stater boringen. Vi er tilfreds med at vi har nådd målene som var satt for øvelsen, sier Knut Harald Nygård.

Øvelsesleder Torun Måseide sier at alle de planlagte øvingselementene er gjennomført og at de involverte selskapene er godt fornøyd med utbyttet av øvelsen.

– Vi har verifisert at vi møter alle krav i beredskapsplanene vi har, sier Måseide.

I tillegg til fire havgående oppsamlingssystemer fra NOFO, som består av totalt 11 fartøyer med lenser og oppsamlingsutstyr, har Kystverket og det interkommunale utvalget mot akutt forurensning (IUA) i Midt- og Nord-Troms stilt med personell og ressurser for sanering av olje i strandsonen.

De tre operatørselskapene starter i løpet av kort tid boring av fire letebrønner i Barentshavet. Den første brønnen skal bores av Eni. Deretter skal Statoil bore to brønner og Lundin én brønn. Dette er de første letebrønnene som blir boret i Barentshavet siden 2008. Alle brønnene skal bores av den flyttbare boreriggen Polar Pioneer.

Bilde