Flere letelisenser i Storbritannia

november 1, 2010, 13:23 CET

Statoil er tildelt en lisens som dekker deler av blokkene 8/15 og 9/11D, som ligger nær det Statoil-opererte tungoljefeltet Mariner, og to lisenser nær grensen til Færøyene.

Bilde

Letedirektør Tim Dodson
(Foto: Trond Isaksen)

– Vi er svært godt fornøyd med å sikre oss dette nye Statoil-opererte området i Storbritannia, sier Statoils letedirektør Tim Dodson.

– Blokkene 8/15 og 9/11D i Nordsjøen vil fange opp en eventuell nordvestlig utvidelse av oljefunnet Mariner som Statoil nå vurderer å bygge ut.

– De andre blokkene vil ytterligere styrke vår posisjon i området mellom Statoils lisenser på færøysk sokkel og Rosebank-feltet på britisk side av grensen, hvor Statoil er partner i det Chevron-opererte feltet, sier han.

Det er satt krav for området nær Mariner om at todimensjonale undersøkelser og vurderinger må gjennomføres før det tas en beslutning om boring eller tilbakelevering.

For blokkene på færøysk sokkel/Rosebank-feltet kan det ikke tas beslutning om boring eller tilbakelevering før det er gjort en ny vurdering av de todimensjonale dataene som allerede foreligger.