Skip to content

Statoil Fuel & Retail ASA – oppdatering om børsnoteringen  

november 2, 2010, 17:06 CET

SKAL IKKE DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGJØRES, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, CANADA, AUSTRALIA ELLER JAPAN ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON DER SLIK DISTRIBUSJON ELLER OFFENTLIGGJØRING VIL VÆRE ULOVLIG. ANDRE RESTRIKSJONER GJELDER OGSÅ. SE VIKTIG INFORMASJON NEDERST I PRESSEMELDINGEN.


Statoil Fuel & Retail ASA – Globale tilretteleggere utøver overtegningsopsjon

Oslo, 2 November 2010: Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) er idag blitt informert av Stabilisation Manager (Citigroup Global Markets Limited) som er ansvarlige for kursstabiliseringen i forbindelse med nedsalget av aksjer i tilknytning til børsintroduksjonen ("Tilbudet") av Statoil Fuel & Retail ASA (OSE: SFR), om at Stabilisation Manager har utøvet overtildelingsopsjonen til å kjøpe tilleggsaksjer fra Statoil.

Overtildelingsopsjonen er blitt utøvet i sin helhet og Statoil vil som følge av dette selge 18 millioner tilleggsaksjer i Tilbudet til en pris per på NOK 39 som tilsvarer Tilbudsprisen som ble fastsatt i Tilbudet. Etter gjennomføringen av salget av aksjer i henhold til overtildelingsopsjonen vil Statoil ha solgt totalt 138 million aksjer gjennom Tilbudet og vil etter dette eie 162 million aksjer i Statoil Fuel & Retail som tilsvarer 54 % av aksjene og stemmene i selskapet.

Kontakt:
Jannik Lindbæk jr, informasjonsdirektør, Statoil ASA,Tel: +47 977 55 622

Karen Romer, informasjonsdirektør, Statoil Fuel & Retail ASA Tel : +47 950 74 950

For mer informasjon om Tilbudet og børsnoteringen av aksjene i Statoil Fuel & Retail ASA, henviser vi til prospektet datert 6. oktober 2010 som er utgitt av Statoil Fuel & Retail ASA.

***

VIKTIG INFORMASJON:

Denne pressemeldingen utgjør ikke et tilbud om kjøp eller salg av verdipapirer i Statoil Fuel & Retail (”SFR”). De verdipapirene som beskrives her, har ikke vært og vil ikke bli registrert i henhold til United States Securities Act av 1933 med etterfølgende endringer ("Securities Act") og kan ikke tilbys eller selges i USA uten grunnlag i et unntak fra registreringskravene i Securities Act.

Dette dokumentet er en kunngjøring som har som formål å oppfylle kravene i Direktiv 2003/71/EF, herunder nasjonale regler som implementere direktivet (heretter kalt ”Prospektdirektivet”). Prospekt utarbeidet i samsvar med Prospektdirektivet er offentliggjort og er tilgjengelig på www.statoilfuelretail.com.

I ethvert EØS-medlemsland som har implementert Direktiv 2003/71/EF bortsett fra i Norge, Sverige og Danmark er denne kunngjøringen bare rettet mot ”qualified investors” slik dette begrepet skal forstås i henhold til Prospektdirektivet. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12