Søker nytt areal i Norskehavet og Barentshavet

november 3, 2010, 13:35 CET

 

Bilde

Tom Dreyer, direktør for leting på norsk sokkel. (Foto: Ivar Langvik)

Det forventes en tildeling fra myndighetene i løpet av våren 2011.
 
Totalt sett er det utlyst 51 blokker i Barentshavet og 43 blokker i Norskehavet.
 
– Norsk sokkel er viktig for Statoil. Det er en omfattende søknad som nå leveres inn, og vi forventer en god tildeling, sier Tom Dreyer, direktør for leting på norsk sokkel.
 
– Tilgang til nye attraktive leteområder er helt nødvendig for at vi skal kunne påvise nye ressurser som igjen kan gi grunnlag for selvstendige utbygginger, og dermed skape positive ringvirkninger, fortsetter Dreyer. 
 
Myndighetene har de siste årene hatt ordinære rundeutlysninger av nytt areal hvert annet år.  

– For å sikre en god leteportefølje de neste årene er vi avhengig av denne forutsigbare konsesjonspolitikken fra myndighetenes side, understreker letedirektøren 
Fakta

Det planlegges en økning i Statoils leteaktivitet på norsk sokkel i 2011 i forhold til 2010. Gjennom leting skapes det verdier. Både Norskehavet og Barentshavet er prioriterte leteområder for Statoil.

I Norskehavet er selskapet i gang med å vurdere utbygging av Luva på dypt vann. I Barentshavet er selskapet igang med en ny borekampanje, som blant annet inkluderer prospektet Skrugard som ble tildelt ved forrige konsesjonsrunde. I den delen av Barentshavet som er åpnet for petroleumsaktivitet er det frem til idag boret 83  brønner hvor Statoil har vært operatør for 63.