Produksjonsstart på Gjøa

november 8, 2010, 09:01 CET
Bilde

Gjøa-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Martin Lindland)

- Vi ser for oss at Gjøa-plattformen med tilhørende infrastruktur kan bli et knutepunkt for flere utbygginger i dette området, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge.

Innen kort tid starter også produksjonen på det tilhørende gassfeltet Vega. Feltet, som opereres av Statoil, er utbygd med undervannsløsninger. Gassen herfra blir fraktet til Gjøa.

Bilde

Øystein Michelsen, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge

(Foto: Helge Hansen)

– Feltene vil produsere olje og gass i minst 15 år framover. Vi har imidlertid sett at teknologi utvikler seg og at utvinningsgraden stadig øker. Det er også åpning for videreutvikling av området. Derfor er plattform og infrastruktur designet for å ha en levetid på minst 30 år, sier Michelsen.

Omfattende prosjekt

For Statoil markerer produksjonsstarten på Gjøa avrundingen på et omfattende prosjekt.

- Nær 20 millioner arbeidstimer er utført. Nå er jeg svært glad for at produksjonen er i gang, sier Kjetel Digre, prosjektdirektør for utbyggingen av Gjøa-feltet.

Gjøa-feltet fikk navnet etter polfarer Roald Amundsens skip. Visjonen for prosjektet er: ”Basert på historie, bygget for framtiden”. Prosjektet er fullført i tråd med denne visjonen, mener Digre:

Bilde

Kjetel Digre, prosjektdirektør for utbyggingen av Gjøa-feltet. (Foto: Øyvind Hagen)

- Vi har tatt godt vare på de historiske erfaringene som tidligere utbygginger har gitt oss, samtidig som kreativitet og framsynthet har vært viktig i mange kompliserte beslutninger vi måtte ta underveis. Dette har gitt oss ny lærdom.

Strøm fra land

Gjøa er verdens første flytende plattform som får strøm fra land. Strømmen kommer via en 100 kilometer lang kabel fra Mongstad i Hordaland.

Dette reduserer CO2-utslippene fra Gjøa med om lag 210 000 tonn per år. Fra før er Troll A den eneste plattformen på norsk sokkel som får strømforsyning fra land.

Mest norsk

Utbyggingen av Gjøa viser at norsk næringsliv er konkurransedyktig. Om lag 70 prosent av arbeidet er utført i regi av norske bedrifter.

Arbeidet med å bygge plattformen og tilhørende infrastruktur startet da utbyggingsplanene ble godkjent av myndighetene sommeren 2007. Utbyggingen av Gjøa- og Vega-feltene koster om lag 40 milliarder kroner og prosjektene er i mål som planlagt.

- Dette er lønnsomme investeringer, både for eierne og for Norge, sier Michelsen.

Fakta:

 • Gjøa-prosjektet har basert seg på innovativ bruk av kjent teknologi som Statoil har gode erfaringer med.
 • Feltet er bygget ut med en halvt nedsenkbar produksjonsplattform og fem brønnrammer på havbunnen.
 • Vega-feltet er bygget ut med tre brønnrammer og er knyttet til Gjøa-plattformen.
 • De utvinnbare reservene på Gjøa er 82 millioner fat olje og kondensat og 40 milliarder kubikkmeter gass.
 • På Vega regner partnerne med å få ut 26 millioner fat kondensat og 18 milliarder kubikkmeter gass.
 • Olje- og gassfeltet Gjøa ble oppdaget i 1989.
 • Statoil har vært operatør under utbyggingsfasen, mens GDF Suez skal være operatør for driftsfasen. Statoil blir imidlertid med som samarbeidspartner også i framtiden.
 • Plattformen er plassert 45 kilometer fra land, helt nord i Nordsjøen.
 • Oljen fra Gjøa fraktes til Mongstad, via Troll II-rørledningen.
 • Gassen fraktes gjennom den britiske FLAGS-rørledningen til St. Fergus i Skottland.
 • Det er lagt over 200 km rør på havbunnen.
 • Gjøas forsyningsbase ligger i Florø.

Partnere i Gjøa-feltet:

 • GDF Suez, 30 % (operatør driftsfase)
 • Petoro 30 %
 • Statoil 20 % (operatør utbygging)
 • Shell 12 %
 • RWE Dea 8 %

Downloads