Statoil går for havvindmøller

november 9, 2010, 14:16 CET
Bilde

Statoil har oppnådd gode testresultater med havvindmøllen Hywind, og vil satse mer på vindmøller til havs. (Foto: Svein Bjørtomt)Bakgrunnen er den sterke internasjonale veksten innen havbasert vind, kombinert med selskapets unike offshore-erfaring fra olje- og gassektoren. Som et ledd i denne satsingen vil selskapet legge til rette for et gradvis salg av eierandeler i vindprosjekter på land.
Bilde

Anne Strømmen Lycke, leder for vindsatsingen i Statoil.

– Statoil har i de siste årene gått inn i store vindprosjekter til havs, Sheringham Shoal som er under utbygging i Storbritannia og det konsesjonstildelte Doggerbank-prosjektet i Storbritannia. I tillegg har vi utviklet en unik prototype på en flytende havvindmølle, Hywind, som blir testet utenfor Karmøy i Rogaland, sier Anne Strømmen Lycke, leder for vindsatsingen i Statoil.

Havvindmøllemarkedet har økt med hele 50 prosent bare i år. Her er Statoil tidlig inne i et ekspanderende marked.

– Målet er å sikre selskapet en ledende posisjon ved å utnytte de konkurransefortrinnene selskapet har innen teknologi og marin operasjonserfaring fra nesten 40 års operasjoner i olje– og gassektoren. Videre vil vi benytte den erfaringen vi har opparbeidet oss gjennom eierskap i vindprosjekter i Norge til videre satsing til havs, avslutter hun.

Statoil samarbeider bredt med leverandører i Norge og i utlandet om å videreutvikle viktig teknologi for havvindmøller. Målet er å nå et kostnadsnivå per produsert kilowattime som gjør det mulig på sikt å drive vindparker uten subsidier. Blant annet tester selskapet en girløs vindturbin-prototype på Havøygavlen i Finnmark Selskapet vil bruke den spisskompetansen som er opparbeidet innen teknologiutvikling i Norge i den videre satsingen på havvindmøller.

Bilde

Statoils Asset Manager for Hywind, Sjur Bratland.

– Hywind kan vise til meget gode resultater etter ett år i drift, sier Statoils Asset Manager for Hywind, Sjur Bratland.

– Vi ser nå muligheten for at vi kan redusere kostnadene på flytende havvindmøller med mer enn 50 prosent. I tillegg så ser vi at den nye teknologien som er tatt i bruk på Hywind fungerer som forventet. Vi jobber nå med å analysere alternative lokasjoner for en demonstrasjons-park for flere flytende havvindmøller som vil være neste ledd i kommersialiseringen av Hywind, sier han.

Statoil har en relativt begrenset portefølje på land bestående av 18 møller i drift på to steder i Norge. Selskapet har også andeler i ytterligere fire prosjekter med konsesjon, samt åtte hel- eller deleide prosjekter for fremtidig vindparker som enten er forhåndsmeldt til Norges vassdrags- og energidirektorat, eller som det er søkt konsesjon for.


Kontakt:
Kjersti Hornnes Torgersen, informasjonssjef for ny energi i Statoil,
tlf. +47 97593417